Om Bergshamra Båtklubb

Hamnplanen är kringgärdad med staket och grind.

Bergshamra Båtklubb bildades 1965 och har sin hamn i Bergshamraviken i Norrtälje kommun.
Båtklubben har en klubbholme, med brygga och en rad faciliteter samt nätfiskerätt runt holmen.
Båtklubben har en klubbstuga om 41 kvm försedd med pentry och toalett.

Bryggan har 100 båtplatser, alla utrustade med y-bom.
Bredden mellan y-bommarna varierar från 2.0 – 3.5 meter.
Y-bommarna är fyra, sex och åtta meter långa.
Bryggan är försedd med belysning, el och vatten.

Servicebryggan är 20 meter lång och försedd med vatten, el och pump för tömning av båtarnas septitank.
På servicebryggan står mastkranen 14 meter hög och lyfter upp till ton.

Hamnens slip är dimensionerad för båtar upp till 6 ton.

Varvsplan ligger i anslutning till slipen och rymmer 30-talet båtar i 30-fotsklassen.
Där finns också mastskjulet.