Bergshamra Båtklubbs styrelse 2021

Styrelsen 2021    
Thomas Hilland Ordförande 0733 149 279
Christer Löfström Vice ordförande 0707 240 357
Leif Ehnström Sekreterare 0735 331 979
Håkan Jansson Kassör 0707 210 234
Joakim Hansson Hamnkapten 0707 640 005
Tomas Staaf Ledamot 0704 247 531
Jesper Bolling Suppleant 0736 460 538
Peter Enmarker Suppleant 0705 468 745
     
     
Revisorer Andreas Lörinc Thomas Möller
Valberedning Richard Haak  Mats Lejmyr