Bergshamra Båtklubbs styrelse 2018

Ordförande Mats Lejmyr 070 34 44 326

Vice Ordförande Christer Löfström

Sekreterare Leif Ehnström 073 53 31 97

Kassör Håkan Jansson

Hamnkapten Joakim Hansson 072 70 32 903

Tillsynsman Andö Christer Löfström

Ledamöter Stefan Boqvist , Thomas Staaf , Peter Enmarker, Thomas Hilland

Revisorer Andreas Lörinc och Harald Schmalensee

Valberedning Folke Thillman 08-540 656 62

info@bergshamrabatklubb.se